Werkwijze

Opgerold papier op andere papieren

Onze werkwijze is gebaseerd op de door ons ontwikkelde KIDS-methode. Wij vinden het belangrijk om het kind te volgen.  De KIDS-methode staat voor Kennismaken, Interesse tonen, Doelen stellen en Samenwerken. 

Kennismaken
Allereerst maken we kennis, dit doen wij graag in de eigen omgeving van een leerling. Tijdens dit kennismakingsgesprek is er vooral veel ruimte voor het leren kennen van de leerling, het gezin en de leefomgeving. Ook vertellen wij iets over wie wij zijn, hoe we werken en wat men van ons kan verwachten. Daarnaast bespreken we de begeleidingsbehoefte: wat heeft de leerling precies nodig? Op basis van de uitkomsten van dit gesprek word de begeleiding op maat gestart met een van onze betrokken coaches. Er wordt zorgvuldig gekeken naar wat en wie de leerling nodig heeft. Niet alleen op basis van vakinhoudelijke kennis, maar zeker ook wat betreft persoonlijkheid, om samen optimale resultaten te behalen. 

Interesse tonen
Oppervlakkig kennis maken is volgens ons niet voldoende en dus verdiepen wij ons in de leerlingen. Samen gaan de coach en leerling aan de slag met vragen als 'Wat motiveert jou?', 'Waar ben je goed in?', 'Waar wil je je graag in verbeteren?' en 'Hoe leer je?' en nog vele andere vragen. Voor beide partijen is het belangrijk om inzicht te krijgen in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van de leerling, want dit geeft inzicht. Inzicht in kwaliteiten geeft zelfvertrouwen. Dit samen leidt weer tot motivatie om aan de slag te gaan. Veel leerlingen die bij Het Educatie Centrum komen, hebben moeite met het indelen van hun tijd en huiswerk. Het is goed om te beginnen met zicht krijgen op een gemiddelde week van de leerling. Zo kijken we naar de dagelijkse activiteiten als sport, schooltijden en hobby's en hoeveel tijd er voor huiswerk overblijft. Dit overzicht biedt inzichten voor zowel de coach, maar leiden ook vaak tot een eyeopener voor de leerling. 

Doelen stellen
Inzicht op je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten geeft antwoord op vragen als 'Wat wil je bereiken?', 'Waar wil je beter in worden?' en 'Welke kwaliteiten wil je versterken?'. Onze coaches helpen de leerlingen graag om doelgericht te werken en toe te werken naar deze doelen. Dit betekent niet dat een plan voor meerdere weken vaststaat. Plannen zijn bij ons juist flexibel en worden voortdurend afgestemd op de situatie van de leerling. 

Samenwerken 
Bij Het Educatie Centrum werken leerling en coach samen vanuit een gelijkwaardige relatie. De sfeer is informeel, gemoedelijk en ontspannen. We communiceren veelal met onze leerlingen via WhatsApp en noemen elkaar allemaal bij de voornaam.  We merken telkens weer dat dit een belangrijke basis is om constructief te kunnen werken.

Samenwerken met ouders en/of school
Ook het samenwerken met de ouders vinden wij erg belangrijk. De eerste 4 à 5 keer doen we, kosteloos, verslaglegging van de begeleiding. Per mail of persoonlijk. Wanneer zich bijzonderheden voordoen, bijvoorbeeld op school of in de thuissituatie, horen we dit graag. Waar nodig kunnen we hier dan op anticiperen. 

We stimuleren de samenwerking met school. Waar nodig nemen we, in overleg, contact op met bijvoorbeeld de mentor voor meer informatie, samenwerking of overleg.