Jermine Hoevertsz

Jermine Hoevertsz
Functie
Leercoach

“Leer mij het zelf te doen!”

In februari 2021 ben ik part-time begonnen bij Het Educatie Centrum. Op het moment ben ik student Bachelor Psychologie aan de Open Universiteit. En gediplomeerd als Sociaal Cultureel Werker.

Als Sociaal Cultureel Werker heb ik 6 jaar mijn praktijkervaring op mogen doen bij een onderneming  voor ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk, advies en lokaal welzijnswerk. Hier heb verschillende doelgroepen begeleid voor verschillende projecten. In de leeftijden 6 tot 12 jaar, 13 tot 17 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar. Hier heb ik ook ervaring op mogen doen in het begeleiden van jongeren, die via Bureau Halt te gast waren.

Bij een IKC (Integraal kind centrum) locatie van de kinderopvang in Breda. Een Montessori BSO, waar ik ter ondersteuning van het onderwijs keuze modules heb mogen geven aan hoogbegaafde leerlingen. Is mijn passie voor “Leer mij het zelf doen!” van Maria Montessori nog verder aangewakkerd. Het feit dat kinderen van elkaar kunnen en mogen leren. Samen en van elkaar leren. Het zelfvertrouwen van een kind zien groeien, doordat het een ander kan helpen. En de sociale vaardigheid die hieruit vloeit, vind ik prachtig.  Stimulans bieden om het aan te boren. Tijd krijgen om het te kunnen ontwikkelen. Ruimte om fouten te mogen maken. En begrip om het beter te mogen doen. Kan het zaadje doen ontkiemen en bloeien.

Jermine over collega’s bij Het Educatie Centrum:

Zoals de elementen heeft een ieder zijn eigen expertise en talent, maar zijn we allemaal onderdeel van één geheel!