Examentraining

Eindexamen

Alle eindexamenkandidaten krijgen op school de nodige training voor het eindexamen. Soms is dit voldoende om het examen goed voorbereid in te gaan. 

Voor sommige leerlingen is extra begeleiding nodig als bijvoorbeeld:

  • een leerling er niet zo goed voor staat bij de start van het examen
  • een leerling erg veel spanning heeft voor het examen
  • een leerling beter gedijt met individuele aandacht tijdens de voorbereiding

De examentraining die bij Het Educatie Centrum gegeven wordt is een combinatie van individuele begeleiding en zelfstandig werken en leren voor de examens. 

Tijdens de individuele begeleiding is de aandacht vooral gericht op hoe je het examen voorbereidt, hoe leer je voor een examen, de vraagstelling op de examens, hoe te werk te gaan met meerkeuze vragen, hoe om te gaan met faalangst, begrijpend lezen etc. 

Wanneer de leerling meer inzicht heeft in bovenstaande zaken, gaan we over tot het zelfstandig voorbereiden van de examens gedurende dagdelen op onze locatie. 

De leerling bereidt zelfstandig het examen voor. De nabespreking is weer individueel en geeft de mogelijkheid om nog eens extra in te zoomen op de aanwezige kennis en de reeds besproken zaken tijdens de eerdere individuele begeleiding. 

De voorbereiding kan zowel op papier als digitaal gebeuren.