Basisschool

Ook in het basisonderwijs kunnen kinderen gebaat zijn bij extra (externe) ondersteuning. Kinderen die moeite hebben met rekenen of met taal, kunnen al snel een achterstand oplopen wanneer hier niet de nodige aandacht voor is of kan zijn. Een-op-een begeleiding, voor korte of langere tijd, kan dan een oplossing zijn. Vraag naar de mogelijkheden.

Zit je zoon of dochter op de basisschool en heb je het gevoel dat je kind baat kan hebben bij (tijdelijke) een-op-een ondersteuning?

Stel je jezelf de volgende vragen:

 • Gaat mijn kind straks wel naar het juiste vervolgonderwijs?
 • Hoe kan ik mijn kind voorbereiden op de Cito-toets?
 • Is mijn kind wel voldoende voorbereid op het vervolgonderwijs?
 • Is het taalniveau van mijn kind voldoende?
 • Is het rekenniveau van mijn kind voldoende?
 • Is er iets te doen aan eventuele achterstanden die ik vermoed bij mijn kind?


Waarom helpt onze begeleiding?

 • Je krijgt een onafhankelijke visie op het leervermogen en de prestaties van je kind.
 • Je kind presteert optimaal op de Cito-toets.
 • Het zelfvertrouwen van je kind neemt toe.
 • Je kind stroomt in op het juiste niveau in het voortgezet onderwijs en maakt een goede start.


Wij werken aan:

 • Het versterken van de basisvaardigheden op taalgebied door te werken aan o.a. spelling, ontleden en het vergroten van de woordenschat.
 • Het versterken van de basisvaardigheden op rekengebied door te werken aan o.a.
  automatiseren, het aanleren van tafels, breuken en procenten en cijferend rekenen.
 • Het versterken van leesvaardigheden door het AVI-niveau te verhogen en het aanleren van leesstrategieën
 • Het verbeteren van het begrijpend lezen.
 • Het vertrouwd worden met de vraagstelling als op de Cito-toets.
 • Het versterken van studievaardigheden, aan de slag met 'leren leren'.

Begeleiding is mogelijk vanaf groep 2.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en/of een gesprek met Neem gerust contact op voor meer info via 0591 745 455 / 06-51342749 of via mail info@educatie-centrum.nl.